Resursöversikt 2022

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten

Välkommen till Fiskbarometern!

Här beskriver Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för akvatiska resurser, tillstånd och trender för fler än 100 bestånd av fisk och skaldjur i havet, längs kusten och de fyra stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.