Abborre

2022

Perca fluviatilis
Illustration: Linda Nyman, SLU Artdatabanken
karta med landningar i Östersjön och de stora sjöarna

Figur 1. Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av abborre 2021 per Ices-rektangel och i de stora sjöarna. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

Biologisk beståndsbedömning av abborre i Vänern

Biologisk beståndsbedömning av abborre i Vättern

Biologisk beståndsbedömning av abborre i Mälaren

Biologisk beståndsbedömning av abborre i Hjälmaren

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus och -struktur

Egentliga östersjön, Bottenhavet, Norra kvarken och Bottenviken

Biologisk beståndsbedömning för abborre i Egentliga Östersjön

Biologisk beståndsbedömning för abborre i Bottenhavet

Biologisk beståndsbedömning för abborre i Norra kvarken

Biologisk beståndsbedömning för abborre i Bottenviken

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus och -struktur

Referenser för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

Referenser för Östersjön och Bottniska viken

Kontakt

Sida publicerad: 26 januari 2023

Senast ändrad: 2 februari 2024